سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی تربیت بدنی
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    مشخصات سرگروه های درس تربیت بدنی در استان مرکزی

اسامی سرگروه های درس تربیت بدنی در استان مرکزی جهت اطلاع و پاسخ گویی به همکاران درس تربیت بدنی به پیوست ارسال می گردد.اسامی سر گروه های آموزشی استان و مناطق 15 گانه استان در سال تحصیلی 96-95

نام مناطق

نامو نام خانوادگی

دوره تحصیلی

شماره تماس

ایمیل

ساعت

اداره کل

زکیه سادات میر محمدی

ابتدایی

9188491219

Zk4622480m@gmail.com

3

سمیه محمدی

9372074270

Sport.ariana@yahoo.com

3

علی نوشیر

9183627683

Ali.noshir@gmail.com

3

احمد غلامی

متوسطه اول

9183685338

a-gholam@yahoo.com

6

لیلا داوودی نصر

9183642966

Davoodinasr.92@gmail.com

6

مبین حسنی

متوسطه دوم

9183665483

hassanimobin@yahoo.com

6

نسرین چلونگریان

9181638464

 

6

فیروزه غیابی

فنی و حرفه ای

9188632250

 

8

ناحیه یک

لاله پوریا منش

ابتدایی

09126786069

 

3

مژگان صلواتی

متوسطه اول

09183620080

 

6

مجید واشه

متوسطه دوم

09181622053

 

6

ناحیه 2

حیدر حبیبی

ابتدایی

09365903081

 

4

مریم دولت آبادی

متوسطه اول

09186023463

Sheikhi54@yahoo.com

6

اشرف طیبی

متوسطه دوم

09183676612

Sadat6612@gmail.com

6

ساوه

مهرداد جعفری

ابتدایی

09374965587

 

3

ویدا امین عاملی

متوسطه اول

09127550310

 

3

عباس آسترکی

متوسطه دوم

09163975856

 

4

شازند

سیاوش جادنگو

ابتدایی

9197513943

 

4

قدرت اله شعبانی

متوسطه اول ودوم

09189599705

 

6

خمین

فاطمه صداقت

ابتدایی

9183653243

 

3

روح اله جوادی

متوسطه اول ودوم

09183656889

 

6

محلات

جواد فلفلی

ابتدایی

09183654219

 

6