سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی تربیت بدنی
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    جلسه هماهنگی افزایش کارایی و اثر بخشی فرایند ارزشیابی درس تربیت بدنی

برگزاری اولین جلسه هماهنگی افزایش کارایی و اثر بخشی فرایند ارزشیابی درس تربیت بدنی در استان مرکزیدر مورخه 17 آذر ماه سال جاری با حضور معاونین محترم تربیت بدنی و سلامت، پرورشی و متوسطه استان مرکزی و رئیس اداره ارزیابی عملکرد، رئیس اراده تربیت بدنی همچنین کارشناسان مسئول تربیت بدنی و سرگروه های درس تربیت بدنی سه دوره تحصیلی استان و نمایندگان مدیران مدارس استان جلسه ای با هدف هماهنگی افزایش کارایی و اثر بخشی فرایند ارزشیابی درس تربیت بدنی در مدارس برگزار گردید.

در این جلسه وضعیت جاری درس تربیت بدنی در سه دوره تحصیلی مورد نقد و ارزیابی حضار قرار گرفت و با توجه به بخشنامه وزارتی افزایش کارایی و اثر بخشی فرایند ارزشیابی درس تربیت بدنی در مدارس راهبردهای مناسب در این خصوص اتخاذ و به استحضار جمع رسید.