سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی تربیت بدنی
منوی اصلی

جزوات دانشی تربیت بدنی

برای دریافت فایل جزوه بخش دانشی درس تربیت بدنی یک اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت فایل جزوه بخش دانشی درس تربیت بدنی دو اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت فایل جزوه بخش دانشی درس تربیت بدنی سه اینجا کلیک نمایید.

برای دریافت فایل مربوط به جزوه بخش راهبردهای کاهش وزن و مقابله با چاقی

اینجا کلیک نمایید.